繁體中文简体中文EnglishGiới thiệu:

Công ty Kiểm Chứng quốc tế BCI là một đơn vị đánh giá độc lập có trụ sở chính đặt tại thành phố Đài Nam Đài Loan, chuyên tiến hành đánh giá tiêu chuẩn COC (Code Of Conduct) và chứng nhận WRAP cho các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ có tư cách hợp pháp, có đạo đức kinh doanh và tôn trọng con người tại khu vực Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Công ty hiện có văn phòng đại diện đặt tại thành phố Đài Nam Đài Loan, Thượng Hải Trung Quốc và New Jersey Mỹ, chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá trách nhiệm xã hội bên thứ ba cho doanh nghiệp.

TRIỂN VỌNG TRONG TƯƠNG LAI

Theo đà phát triển ý thức bảo vệ môi trường của người tiêu dùng và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, ngày càng có nhiều người tiêu dùng có tinh thần hướng đến xã hội và sự phát triễn bền vững, họ sẵn sàng chi trả cao hơn để mua sản phẩm/dịch vụ từ các doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến xã hội và môi trường. Khi doanh nghiệp đem lại lợi nhuận cho cổ đông và nhà đầu tư thì đồng thời cũng phải suy xét đến ảnh hưởng đem lại cho xã hội và môi trường, do đó thông qua việc đạt tiêu chuẩn chứng nhận trách nhiệm xã hội có thể giúp doanh nghiệp duy trì sự phát triển bền vững và tạo ra giá trị xã hội. Mặc dù doanh nghiệp phải chi trả giá thành lao động tương đối cao trong thời kỳ đầu nhằm đạt tiêu chuẩn chứng nhận trách nhiệm xã hội, nhưng về mặt lâu dài, lợi thế sử dụng lao động giá rẻ sẽ dần dần mất đi ưu thế vốn có, thay vào đó là làm sao có thể nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững cho doanh nghiệp, cho nên thông qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội, doanh nghiệp sẽ xây dựng được niềm tin của người tiêu dùng trong nước và thị trường quốc tế vào thương hiệu của mình,  đem lại càng nhiều giá trị kinh tế để góp phần duy trì sự phát triền bền vững của doanh nghiệp, xã hội và môi trường. Thực hiện trách nhiệm xã hội không mâu thuẫn với lợi ích của doanh nghiệp, ngược lại còn có thể nâng cao ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngoài ra, chứng nhận trách nhiệm xã hội còn là một tiêu chuẩn lựa chọn đối tác để giảm bớt các rủi ro như bị người tiêu dùng khiếu nại hoặc bị báo chí chỉ trích; nhà cung ứng, thương hiệu và đơn vị sản xuất khi hợp tác với đối tác đạt tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội không những có thể giảm bớt các rủi ro nói trên mà còn có thể nâng cao uy tín và giá trị của doanh nghiệp.

PHƯƠNG CHÂM CỦA CHÚNG TÔI:

Công ty Kiểm Chứng quốc tế BCI (BCI COMPLIANCE GROUP LIMTED) kiên quyết thực hiện nguyên tắc đánh giá công bằng chân thật, đồng thời kiên quyết nói không với các lợi ích đi ngược lại/làm hại uy tín của chúng tôi.
Chúng tôi công khai quá trình kiểm chứng và những thông tin thích đáng về tình trạng của đơn vị được kiểm chứng, nhưng chúng tôi tuyệt đối giữ bí mật cho các dữ liệu quan trọng khác của khách hàng.

text

text